-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


   Hääautot - haa-autovuokraus.fi

Vesijettiajelut ja vesijettipalvelut

Elämys S tuottaa mahtavia elämyksiä merellä vesijetillä!

Vesijettivuokraus

Vuokraa vesijetti vuorokaudeksi, viikonlopuksi tai vaikka koko viikoksi! Räätälöimme vuokra-ajan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Vesijetin vuokraus se on nyt helppoa ja vaivatonta!

Vesijettien mukana tulevat rekisteröidyt ja vakuutetut trailerit sekä pelastusliivit.

Kaikki vesijetit ovat kolmen istuttavia.

Vesijettipalvelut:
- Vesijettiajelu (kyytiin mahtuu 1-2 matkustajaa), tämä on huikea ohjelmanumero esimerkiksi polttariohjelmaksi.
- Vesihiihto, tuubiajelu, wakeboard
- Vesijettikyyti (lähtö- ja määränpään voit päättää Sinä itse!)

Vuokrahinnat (kolmen istuttava vesijetti)
Hinnat sisältävät pelastusliivit sekä kuljetustrailerin
240 € / vrk, arkisin
270 € / vrk, viikonloppuisin
550 € / viikonloppu
1100 € / viikko

Soita 0400 179 307 ja varaa omasi!
Elämys S tarjoaa vesijettejä ja vesijettipalveluja sekä vesiurheiluvälineitä vuokralle Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

Toimialueemme on Turku/turun talousalue ja sopimuksen mukaan muu suomi.

Ota yhteyttä tarjouspyyntölomakkeella
Turku 0400 179 307 polttari [ät] polttari.fi
Helsinki polttari [ät] polttari.fi
Tampere polttari [ät] polttari.fi


VESIJETTIEN VUOKRAUSEHDOT
Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa.


1. VESIJETIN KÄYTTÖ
a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

b) Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella.

c) Vesijetin jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.

d) Vesijetti luovutetaan asiakkaalle rekisteröinti varustuksella ja polttoainesäiliö täytettynä.

Vuokraamon luovuttaessa vesijetin vuokraajalle, kummankin osapuolen on syytä tarkastaa vesijetin kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU VESIJETISTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:
a) Korvaamaan vesijetin ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Korvaamaan vesijetistä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet. Varusteluettelo tarkastetaan vuokraajalle luovutuksessa sekä palautettaessa.
2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos vesijetille tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

3. VAKUUTUKSET
Vesijetissä on voimassa oleva vuokravesijettivakuutus, joka käsittää vesijetin vahinkovakuutuksen. Vakuutus ei kata vuokraajan henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa.

4. VUOKRAN MAKSU
Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun henkilön/henkilöiden oikeuden käyttää vesijettiä, rekisteröinti varustuksen sekä vesijettivakuutuksen.
a) Varauksen tehtyään vuokraaja saa tilausvahvistuksen/laskun. Varauksen peruuttaminen on tehtävä viimeistää viikkoa ennen vuokrauspäivää jolloin maksettu varaussumma palautetaan.
b) Jos vesijetille aiheutuu vahinkoa perimme omavastuun suuruisen summan joka on 1000 euroa.

5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava vesijetti vuokraajalle hyväkuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vesijetin käytöstä. Vesijetin luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokraus-ajan puitteissa. Ellei vuokraaja saa vesijettiä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.

6. POLTTOAINE JA VESIJETIN HUOLTO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan vesijetin normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä ja jos jetissä on takaponttonien poistoproput, vesijetin vedessä ollessa ne ovat oltava kiinni. Jos vesijetti palautetaan vajaalla bensatankilla, on vuokraamolla oikeus periä vuokraajalta 2,00 euroa / litra tankkauslisää sekä 20 euron tankkauskorvaus.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
a)Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle vesijetissä ilmenneestä virheestä tai vesijettiä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.
b)Vahingon sattuessa on vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.

c)Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.


8. VUOKRAAMON VASTUU VESIJETIN VIRHEESTÄ
Jos vesijetissä vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokraajan huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos vesijetin kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi toimittaa tilalle korvaavaa vesijettiä, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokraajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokranalennusta.

9. VESIJETIN PALAUTTAMINEN
a) Vesijetti on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Vesijetin polttoainesäiliö on oltava täytetty. Jetin palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.

b) Jos asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut.

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
a) Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään vesijettiä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

b) Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vesijetti ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen, force majour. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

c) Vuokraajalla on oikeus ennen 7 vuorokautta vuokra-ajan alkua purkaa sopimus, jolloin maksettu summa palautetaan, myöhemmin kuin 7 vuorokautta peruutettujen varausten vuokrausmaksuja ei palauteta.

11. VESIJETIN VIEMINEN SOVITUN VESIALUEEN, SUOMEN ULKOPUOLELLE
Vesijetin vieminen vuokrasopimuksessa sovitun vesialueen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

12. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.

Elämys Ässä tuottaa mahtavia elämyksiä merellä tarjoamalla vesijettejä ja vesiurheiluvälineitä vuokralle Suomen kauneimmassa saaristossa, Turussa. Jettivuokraus toimii Turussa, josta laitteet pääsääntöisesti toimitetaan. Sopimuksesta toimitamme laitteet myös suoraan haluamaasi paikkaan.

Elämyksiä, polttariohjelmaa, ja vesijettiajelua

www.polttari.fi


-
     Etusivu   |   Ohjelmaa   |   Saunatilat   |   Vuokraus   |   Polttareiden laatiminen   |   Seikkailut   |   Tarjouspyyntö   |   Yhteys ja Info   
77237  | Copyright © 2017 Polttari.fi | Tekninen toteutus Webbinen.net